ระบบปั้ม

Booster Pumps
ระบบ Booster Pump คือ การรักษาแรงดันภายในระบบ ให้มีความคงที่สมํ่าเสมอ ด้วยการที่มีปั๊มน้ำ 2ตัว ทำงานสลับกัน (Alternate) และ เสริมช่วยกัน (Parallel) โดยมี Pressure Switch Main เป็นตัวควบคุม เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม อาคาร โรงงานที่มีการทำงานอย่างหนัก และต้องการความสม่ำเสมอของน้ำ ไม่ขาดช่วง บริษัทฯ มีความชำนาญในการกำหนดสเป็กออกแบบและประกอบ Booster Pump ตามลักษณะ การใช้งานของลูกค้า ชุด Booster Pump ประกอบด้วย ปั๊ม แท่นฐาน ตู้สวิทซ์ / ถังไดอะแพรม / อุปกรณ์ประปา


 

Transfer Pumps
ระบบ Transfer Pump คือ การสูบจ่ายน้ำจาก บ่อด้านล่าง ขึ้นไปด้านบน ควบคุมการทำงาน ด้วยก้านอิเลคโทรด หรือ ลูกลอยไฟฟ้า