เครื่องแยกแบบแยกส่วนในแนวนอน EBARA รุ่น CSA, CNA

(Horizontal split case pump)

เครื่องแยกแบบแยกส่วนในแนวนอนของ Ebara แสดงถึงปั๊มที่มีประสิทธิภาพและมีขนาดกะทัดรัดและสามารถแข่งขันได้ ช่วงของ Ebara เริ่มที่ 0.6m3 / hr ได้ถึง 32m3 / hr โมเดลหลายแบบระหว่างอัตราการไหลทั้งสองนี้มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นสูงขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละโครงการ