เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม สำหรับบ่อน้ำเสีย TSURUMI รุ่น BER

(Submersible Ejector Pump)

เป็นเครื่องเติมอากาศที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับเติมออกซิเจน ในบ่อเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย สามารถกวนน้ำให้เข้ากับอากาศที่เติมเข้าไปได้อย่างทั่วถึง โดยสามารถปรับวาล์วเพื่อปรับปริมาตรของอากาศให้เหมาะสมกับงานได้