เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย TSURUMI รุ่น B

(Sewage Submersible Pump – Channel Impeller)

เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกมาให้มีใบพัดชนิดเปิด channel Impeller เพื่อให้สิ่งที่ปะปนกับน้ำเสีย สามารถลอดผ่านใบพัดได้ โดยบริเวณใบพัดและทางเข้าเครื่องสูบน้ำไม่ให้เกิดการอุดตัน