เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง KAWAMOTO รุ่น GS-C มอเตอร์ในตัว

เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง Kawamoto รุ่น GS-C มอเตอร์ในตัว <Self-priming pump>

ปั๊มสูบน้ำหอยโข่ง Kawamoto รุ่น GS-C แบบมอเตอร์ในตัว (Self-Priming) เป็นปั๊มแบบเหล็กหล่อ ใช้มอเตอร์รอบเร็ว เป็นปั๊มที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น 

สามารถ Download Catalog ได้ที่นี้ >เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง Kawamoto รุ่น GS-C คลิ๊ก<