เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง KAWAMOTO รุ่น GES-2M, GES-4M

เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง Kawamoto รุ่น GES-2M, GES-4M <centrifugal pump / End-Suction Pump >

ปั๊มสแตนเลส จากญี่ปุ่น แบบต่อยอย End-Suction ใช้ในงานสุขาภิบาลและน้ำสะอาด เนื่องด้วยส่วนของสแตนเลสต้องสัมผัสกับของเหลว สามารถบำรุงรักษาได้ง่าย เนื่องจากเลือกใช้ซีลกันรั่วที่มีอายุการใช้งานทนทาน คุณภาพญี่ปุ่น

เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง Kawamoto มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้ที่แรงดันสูงซึ่งออกแบบโดยใช้สแตนเลสสตีล เป็นปั้มที่ใช้ในอาคารและโรงงาน เช่น อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อาหาร สุรา และอื่นๆ

  • ปั๊มหอยโข่ง Kawamoto รุ่น GES-2M : 2,900 รอบต่อนาที / Head ได้สูงสุด 65เมตร
  • ปั๊มหอยโข่ง Kawamoto รุ่น GES-4M : 1,450 รอบต่อนาที / Head ได้สูงสุด 49.5เมตร

สามารถ Download Catalog ได้ที่นี้ GES-2M, GES-4M