เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง KAWAMOTO รุ่น GD-GDF

เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง Kawamoto รุ่น GD/GDF <High Back Pressure>

เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ต่อยอย End-Suction รุ่นใหญ่ เป็นปั๊มญุี่ปุ่น ใช้ดูดน้ำสะอาด ปั๊มแบบระบบ High Back Pressure ส่งน้ำได้สูง เป็น ปั๊มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

สามารถ Download Catalog ได้ที่นี้ >เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง Kawamoto รุ่น GD-GDF คลิ๊ก<