เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งผลิตจากเหล็กหล่อ ชนิดหน้าแปลน EBARA รุ่น MD

(Close Coupled Centrifugal Pump)

เป็นเครื่องสูบน้ำที่ผลิตตามมาตรฐานยุโรป EN733 โดยวัสดุนั้นผลิตจากเหล็กหล่อ และถูกออกแบบมาเป็นเเบบ Back Pull Out คือสามารถถอดไปบำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ง่าย โดยไม่ต้องถอดท่อ/หน้าแปลน เหมาะกับงานสูบน้ำสะอาดทั่วไป