ปั๊มน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อ ใบพัดเดี่ยว EBARA รุ่น CDA

(Twin impeller close coupled centrifugal pump)

ปั๊มน้ำหอยโข่งทั่วไป เหมาะกับการใช้งานในที่พักอาศัย , การบำบัดน้ำเสีย , ในสวน , ในงานล้างต่างๆ สามารถใช้ในระบบ Cooling Tower , สูบส่งน้ำทั่วไปหรือของเหลวที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำลายโลหะ