ปั้มน้ำหอยโข่งสแตนเลสดูดน้ำได้ด้วยตัวปั๊มเอง EBARA รุ่น JEX, JESX

(Self-Priming Pump)

ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส ดูดน้ำได้ด้วยตัวปั๊มเอง ไม่ต้องล่อน้ำ  Model: JEXM, JESXM ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลสดูดน้ำได้ด้วยตัวปั๊มเอง ไม่ต้องล่อน้ำ ไฟ 220 โวลท์   Model DWO ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสแบบใบเปิด ซึ่งใช้ได้กับน้ำที่มีเศษสกปรกหรือเศษอาหารขนาดไม่เกิน19 mm  Model DWF และ DWFM ปั๊มจุ่มสแตนเลส เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยา เวชภัณฑ์