ปั้มแช่สูบโคลน TSURUMI รุ่น U

(Submersible Sewage Pump – Vortex Impeller)

ปั๊มซูรูมิสูบโคลยเลน และของเหลวที่หนัก ชนิดใบพัดเปิด ตัวเสื้อทำด้วยเหล็กหล่อ แข็๋งแรงทนทานต่อสภาพน้ำทั่วไป มีใบพัดแบบเปิด สามารถสูบโคลนเลนที่ตกตระกอนอยู่ในบ่อพักน้ำ ที่ปั้มน้ำทั่วไปไม่สามารถสูบได้ เหมาะกับงานที่ต้องการแรงสูบที่ค่อนข้างมากและส่งสูงและได้น้ำมากในคราวเดียว ** มีระบบ oll llfter ช่วยยืดอายุการทำงานของแมคคานิเคิลซีล