ปั้มแช่สูบน้ำเสีย TSURUMI รุ่น TRN

(Submersible Aerator Pump)

ปั้มเติมอากาศบำบัดน้ำเสีย สำหรับการใช้งานกับระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง สามารถเติมออกซิเจนพร้อมกับการกวนผสมอย่างทั่วถึง ทังแนวราบและแนวดิ่งในบ่อเติมอากาศ ใช้ได้ทั้งถังกลมและสี่เหลี่ยม ประหยัดเนื้อที่การติดตั้ง