ปั้มสูบน้ำหอยโข่งแบบใบพัดเดี่ยว ชนิดแยกประกอบเครื่องยนต์ EBARA รุ่น FSA

(End Suction Volute Pump)

ปั้มสูบน้ำหอยโข่งแบบใบพัดเดี่ยวชนิดแยกประกอบเครื่องยนต์ หรือ มอเตอร์ ได้ทั้งรอบช้า หรือเร็ว เหมะสำหรับ งานส่งน้ำ ขึ้นอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม งานระบบปรับอากาศ งานระบบระบาย ความร้อนด้วยน้ำ งานระบบสระว่ายน้ำ และงานระบบอื่นๆ ปั๊มน้ำได้มากถึง 8000 ลิตรต่อนาที ตัวปั้มน้ำเป็นเหล็กหล่อ และใบพัดเป็นทองเหลือง