เครื่องสูบน้ำที่ชิ้นส่วนสัมผัสผลิตจากสแตนเลส AISI 316L EBARA รุ่น 3LSF Series

(Stainless steel close coupled centrifugal pump. AISI 316L)

ปั้มสูบน้ำหอยโข่ง Ebara ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น เป็น ปั้มสูบน้ำหอยโข่งสแตนเลส ชนิดใบพัดเดี่ยว แบบท่อเกลียว ชิ้นส่วนผลิตจากสแตนเลส AISI 316L แบบหน้าแปลน โดยออกแบบมาเพื่อใช้งานสูบน้ำสะอาดทั่วไปหรือน้ำสะอาดที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง ใช้สำหรับสูบน้ำสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมน้ำดื่ม ฯลฯ สามารถใช้ในระบบ Cooling Tower และสูบส่งน้ำทั่วไปหรือของเหลวที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำลายโลหะ