เครื่องสูบน้ำที่ผลิตตามมาตรฐานยุโรป EN 733 EBARA รุ่น 3M-3S-3P-3PF

(Stainless Steel Close Coupled Centrifugal Pump)

ปั้มสูบน้ำหอยโข่ง Ebara ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น เป็น ปั้มสูบน้ำหอยโข่งสแตนเลส ชนิดใบพัดเดี่ยว แบบท่อเกลียว ใช้สำหรับสูบน้ำสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมน้ำดื่ม ฯลฯ สามารถใช้ในระบบ Cooling Tower และสูบส่งน้ำทั่วไปหรือของเหลวที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำลายโลหะ และใบพัดผลิตจากสเตนเลส (SUS 304) ท่อสูบน้ำเข้า และ ท่อสูบน้ำส่งออก เป็นแบบหน้าแปลน