เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง EBARA รุ่น AGA-AGC

<เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง SELF-PRIMING ELECTRIC PUMPS IN CAST IRON>

ปั้มน้ำหอยโข่ง Ebara รุ่น AGA-AGC เป็นปั้มแบบไม่ต้องล่อน้ำ ตัวเครื่องเหล็กหล่อ มอเตอร์ในตัว ดูดน้ำได้ด้วยตัวปั๊มเอง ไม่ต้องล่อน้ำ  ซึ่งใช้ได้กับน้ำที่มีเศษสกปรกหรือเศษอาหาร เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยา เวชภัณฑ์ 

 

 

เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ที่ประกอบด้วยเฟืองสองตัวหมุนขบกันในห้องสูบของเหลวจากทางดูดจะไหลเข้าไปอยู่ในร่องเฟืองซึ่ง เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง จะหมุนและพาของเหลวเข้าไปสู่ทางจ่าย ซี่ของเฟืองซึ่งอยู่ชิดกับผนังของห้องสูบป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลย้อนมาสู่ทางดูดได้ 

 

 

คุณสมบัติ :
– เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง มีความดันการทำงานสูงสุด: 6 บาร์สำหรับ AGA 0.60-0.75-1.00
– เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง มีอุณหภูมิของเหลวสูงสุด: 35 ° C ตามมาตรฐาน EN 60335-2-41 สำหรับใช้ภายในประเทศและ 45 องศาเซลเซียสสำหรับการใช้งานอื่น ๆ
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง สามารถทำการดูดน้ำได้สูงสุด 8m

สามารถ Download Catalog ได้ที่นี้ >คลิ๊ก<