ปั้มน้ำหอยโข่ง แบบ In-Line Centrifugal pump EBARA รุ่น LPD

(VERTICAL IN-LINE PUMPS)

ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบ In-Line Centrifugal Pump ตัวเสื้อและใบพัดผลิตจากสเตนเลส
หรือเรียกว่าปั๊มแนวตั้งหรือปั๊มยืน เหมาะกับการสูบจ่ายของเหลวในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ และ เคมีอ่อนๆ