ปั้มหอยโข่งแบบสแตนเลส แบบใบพัดเปิด Ebara รุ่น DWO

ปั้มน้ำหอยโข่งสแตนเลส แบบใบพัดเปิด สำหรับสูบน้ำสะอาดที่มีตระกอนได้ เหมาะสำหรับงานสูบน้ำที่มีวัสดุเจือปน, งานระบบซักล้างอุตสาหกรรมที่อาจมีสิ่งเจือปนในน้ำงานสูบน้ำในระบบชลประทาน และมีขนาดท่อส่ง 2 นิ้ว มีกำลังมอเตอร์ 1.1 – 3.0 กิโลวัตต์ ประมาณน้ำ 12 – 66 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และสามารถส่งน้ำได้สูง 5.1 – 17.5 เมตร