ปั้มน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อ Ebara รุ่น 3D

(Centrifugal pumps close coupled and standardized)

ปั้มสูบน้ำหอยโข่ง Ebara ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น เป็นปั้มน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อ มีใบพัดเป็นสแตนเลส แบบท่อเกลียวใช้สำหรับสูบน้ำสะอาด อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมน้ำดื่ม ฯลฯ สามารถใช้ในระบบ Cooling Tower และสูบส่งน้ำทั่วไปหรือของเหลวที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำลายโลหะ และใบพัดผลิตจากสเตนเลส (SUS 304) ท่อสูบน้ำเข้า และ ท่อสูบน้ำส่งออก เป็นแบบหน้าแปลน